Thủ tục đăng ký bảo hiểm xã hội - Thành lập công ty tại Việt Nam

Thủ tục đăng ký bảo hiểm xã hội - Thành lập công ty tại Việt Nam

04-09-2018 84 Comments 479 Views

Tư vấn thủ tục tham gia đăng ký bảo hiểm xã hội lần đầu

Trong thời gian vừa qua Công ty Quốc Luật nhận được rất nhiều câu hỏi về doanh nghiệp chỉ có 1 lao động có phải tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp hay không? Nếu bắt buộc tham gia thì thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội như thế nào? Nếu không tham gia BHXH, BHYT có chế tài gì không? Và có nhiều người, nhiều doanh nghiệp nhầm hiểu doanh nghiệp có dưới 5 lao động thì sẽ không bị tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Tuy nhiên theo quy định của Luật Bảo Hiểm Xã Hội Việt Nam và theo quy định mới nhất QĐ 959/QĐ - BHXH quy định:

Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời gian. Hợp đồng lao động mùa vụ hoặc theo thời hạn từ 3 tháng trở lên bắt buộc phải tham gia BHXH.

Do đó doanh nghiệp không có quy định số lượng lao động là bao nhiêu mà sẽ dựa vào thời hạn trên HĐLĐ để tham gia bảo hiểm xã hội cho người lao động

Thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu cho doanh nghiệp

  1. Doanh nghiệp làm theo bảng kê 101
  2. Phiếu đăng ký tham gia BHXH, BHYT (mẫu đơn 01/ĐKBB, 01 bản)
  3. Danh sách người lao động tham gia BHXH, BHYT (D02 - TS, 01 bản)
  4. Tờ khai tham gia BHXH, BHYT đối với người tham gia lần đầu (Mẫu số TK1 - TS, 01 bản/ người)
  5. Văn bản giải trình (D01b - TS với điều kiện doanh nghiệp tham gia chậm đóng từ 3 tháng trở lên)
  6. Hợp đồng lao động (01 bản/ người)
  7. Bản thanh toán lương với điều kiện doanh nghiệp tham gia chậm đóng từ 3 tháng trở lên)
  8. Giấy phép kinh doanh sao y công chứng (01 bản)

Việc một số công ty, đơn vị có nghĩa vụ đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động mà không thực hiện hoặc có hành vi gian dối hoặc bằng thủ đoạn khác để không đóng hoặc không đóng đầy đủ theo quy định. Mức chế tài tùy theo hành vi vi phạm, nhẹ thì bị hạt hành chính, nặng có thể bị phạt lên đến hàng tỷ đồng và còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm nếu vi phạm ở mức nghiêm trọng. Các hình thức chế tài có thể tham khảo trong điều 214, 215, 216 của Bộ Luật Hình Sự năm 2015.

Thủ tục đăng ký bảo hiểm xã hội

Thủ tục đăng ký bảo hiểm xã hội

Trốn đóng bảo hiểm xã hội sẽ bị phạt nặng

Theo đó Điều 216 Bộ Luật Hình Sự quy định người nào có nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động mà gian dối hoặc bằng thủ đoạn khác để không đóng hoặc không đóng đầy đủ theo quy định từ 6 tháng trở lên, đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm, phạm tội thì bị phạt tiền từ 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng hoặc bị phạt tù từ 2 - 7 năm.

Các hành vi phạm tội được nêu làm căn cứ áp dụng chế tài trên gồm: Trốn đóng bảo hiểm 1 tỷ đồng trở lên, trốn đóng bảo hiểm cho 200 người trở lên.

Điều 216 còn quy định phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 200 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 1 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 1 năm với các hành vi sau:

Trốn đóng bảo hiểm từ 50 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng, trốn đóng bảo hiểm cho từ 10 người đến dưới 50 người lao động.

Trường hợp phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, người vi phạm có thể bị phạt tiền tư 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm, gồm: Phạm tội 2 lần trở lên, trốn đóng bảo hiểm từ 300 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng, trốn đóng bảo hiểm cho từ 50 người đến dưới 200 người.

Chế tài với hành vi gian lận

Ngoài ra Bộ Luật Hình Sự còn ban hành thêm điều 214 và 215 xử phạt tội gian lận BHXH, BHTN, và BHYT.

Theo đó Điều 214 quy định tội gian lận BHXH, BHTN với người chiếm đoạt tiền từ 10 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng hoặc gây thiệt hại từ 20 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng mà không thuộc trường hợp quy định tại một trong các điều 174, 353 và 355 của Bộ Luật Hình Sự thì bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.

Các hành vi làm căn cứ để áp dụng chế tài trên gồm: Lập hồ sơ giả hoặc làm sai lệch nội dung hồ sơ BHXH, hồ sơ BHTN lừa dối cơ quan bảo hiểm xã hội, dùng hồ sơ giả hoặc hồ sơ đã bị làm sai lệch nội dung lừa dối cơ quan bảo hiểm xã hội, dùng hồ sơ giả hoặc hồ sơ đã bị làm sai lệch nội dung lừa dối cơ quan ảo hiểm xã hội hưởng các chế độ BHXH, BHTN.

Quy trình thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội

Bộ luật hình sự được Quốc hội thông qua gồm 26 chương, 426 điều, có hiệu lực thi hành từ 1/7/2016.

Trường hợp người phạm tội bị phạt tiền từ 100 triệu đồng đến 200 triệu đồng hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm, khi có một trong các hành vi sau đây: Có tổ chức, có tính chất chuyên nghiệp, chiếm đoạt tiền BHXH, BHTN từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng, gây thiệt hại từ 200 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng, dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, tái phạm nguy hiểm.

Về chế tài xử phạt tội gian lận BHYT, Điều 215 Luật Hình Sự quy định phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm với người nào chiếm đoạt tiền BHYT từ 10 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng hoặc gây thiệt hại từ 20 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng mà không thuộc trường hợp quy định tại một trong các điều 174, 353 và 355 của Bộ Luật này.

Các hành vi vi phạm để áp dụng chế tại trên gồm:

Lập hồ sơ bệnh án, kê đơn thuốc khống hoặc kê tăng số lượng hoặc thêm loại thuốc, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật, chi phí giường bệnh và các chi phí khác mà thực tế người bệnh không sử dụng.

Giả mạo hồ sơ, thẻ BHYT hoặc sử dụng thẻ BHYT được cấp khống, thẻ BHYT giả, thẻ đã bị thu hồi, Thẻ bị sữa chữa, thẻ BHYT của người khác trong khám chữa bệnh hưởng chế độ BHYT trái quy định.

Tin Liên Quan