Dịch vụ tư vấn thành lập công ty giám định tại Việt Nam

Dịch vụ tư vấn thành lập công ty giám định tại Việt Nam

04-09-2018 84 Comments 1738 Views

Hôm nay Nhóm sinh viên Luật sẽ tư vấn cho Quý khách dịch vụ thành lập công ty với chuyên ngành giám định tại Việt Nam. Nội dung giám định bao gồm một hoặc một số nội dung về số lượng, chất lượng, bao bì, giá trị hàng hóa, xuất xứ hàng hóa, tổn thất, độ an toàn, tiêu chuẩn vệ sinh, phòng dịch, kết quả thực hiện dịch vụ, phương pháp cung ứng dịch vụ và các nội dung khác.

Căn cứ quy định tại Điều 257 Luật Thương mại, thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại phải có đủ các điều kiện sau đây:

 1. Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.
 2. Có giám định viên đủ tiêu chuẩn theo quy định, cụ thể:
 3. Giám định viên phải có đủ các tiêu chuẩn sau đây:
 4. Có trình độ đại học hoặc cao đẳng phù hợp với yêu cầu của lĩnh vực giám định.
 5. Có chứng chỉ chuyên môn về lĩnh vực giám định trong trường hợp pháp luật quy định phải có chứng chỉ chuyên môn.
 6. Có ít nhất 3 năm công tác trong lĩnh vực giám định hàng hóa, dịch vụ. Căn cứ vào các tiêu chuẩn quy định trên, giám đốc doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ giám định công nhận giám định viên và chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình.
 7. Có khả năng thực hiện quy trình, phương pháp giám định hàng hóa, dịch vụ theo quy định của pháp luật, tiêu chuẩn quốc tế hoặc đã được các nước áp dụng một cách phổ biến trong giám định hàng hóa, dịch vụ đó.

 

Thành lập công ty giám định tại Việt Nam

Thành lập công ty giám định tại Việt Nam

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Bước 2: Nộp hồ sơ đăng ký hoạt động của văn phòng giám định tư pháp tại phòng bổ trợ tư pháp - Sở tư pháp. Công chức phòng bổ trợ tư pháp tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:

 • Nếu hồ sơ đầy đủ thì ra biên nhận.
 • Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì yêu cầu bổ sung.

Bước 3: Đến hẹn, tổ chức mang giấy biên nhận đến tại phòng bổ trợ tư pháp - Sở tư pháp nhận giấy đăng ký hoạt động văn phòng giám định tư pháp.

Thành phần hồ sơ:

 1. Đơn đề nghị đăng ký hoạt động.
 2. Quy chế tổ chức, hoạt động của văn phòng giám định tư pháp.
 3. Giấy tờ chứng minh có đủ điều kiện bảo đảm hoạt động của văn phòng giám định tư pháp theo đề án thành lập quy định tại điểm d khoản 2 Điều 16 của Luật này.
 4. Bản sao quyết định cho phép thành lập văn phòng giám định tư pháp.

Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, giám đốc Sở tư pháp xem xét, thẩm định hồ sơ xin phép thành lập văn phòng giám định tư pháp, thống nhất ý kiến với người đứng đầu cơ quan chuyên môn của UBND cấp tỉnh quản lý lĩnh vực giám định tư pháp, trình Chủ tịch UBND cấp tỉnh xem xét, quyết định.

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày Sở tư pháp trình hồ sơ, Chủ tịch UBND cấp tỉnh xem xét, quyết định cho phép thành lập Văn phòng giám định tư pháp. Trường hợp không cho phép thì phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do. Người bị từ chối có quyền khiếu nại, khởi kiện theo quy định của pháp luật.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

 • Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND cấp tỉnh.
 • Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện:
 • Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Giám đốc Sở tư pháp.
 • Cơ quan phối hợp: Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh.
 • Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.
 • Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định cho phép thành lập văn phòng giám định tư pháp.
 • Lệ phí: Không.
 • Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không.

Yêu cầu - điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Giám định viên tư pháp được thành lập văn phòng giám định tư pháp khi có đủ các điều kiện sau đây:

 • Có từ đủ 05 năm trở lên là giám định viên tư pháp trong lĩnh vực đề nghị thành lập văn phòng.
 • Có Đề án thành lập theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 16 của Luật giám định tư pháp.
 • Cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an nhân dân, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng không được thành lập văn phòng giám định tư pháp.

Giám định viên phải có đủ các tiêu chuẩn sau đây:

 1. Có trình độ đại học hoặc cao đẳng phù hợp với yêu cầu của lĩnh vực giám định.
 2. Có chứng chỉ chuyên môn về lĩnh vực giám định trong trường hợp pháp luật quy định phải có chứng chỉ chuyên môn.
 3. Có ít nhất ba năm công tác trong lĩnh vực giám định hàng hoá, dịch vụ.

Căn cứ vào các tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều này, giám đốc doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ giám định công nhận giám định viên và chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình.

Tin Liên Quan